>> Ročníková (postupová) práce (2003)

Název: Estetika kartografické tvorby

Vedoucí: doc. RNDr. Richard Čapek, CSc.
Oponent: RNDr. Irena Rybová

Motto: »Krása zdaleka není abstrakcí a není jen jedna, krása je v mnohém a je také mnohá, a stále jiná a nová, protože je výrazem života.«

J. OBENBERGER

Tři základní pilíře:

1) Má estetika v kartografické tvorbě své místo?
2) Jaký byl a je vývoj estetické funkce v kartografické tvorbě?
3) Jak do budoucna vnášet estetično do kartografické tvorby(obecněi konkrétně)?

Obsah:

Na celkem 74 stranách řada původních schémat, dále ukázky kartografických děl (celkem 86 obrázků):

1
 ÚVOD 7
2  ESTETIKA A JEJÍ VZTAH KE KARTOGRAFII 8
2.1  CO JE TO ESTETIKA A CO JE JEJÍM PŘEDMĚTEM 8
2.2  ESTETICKÝ OBJEKT A PROŽITEK Z NĚJ 8
2.2.1  Estetický objekt 8
2.2.2  Mimoumělecké estetično 9
2.2.3  Estetický prožitek a vnímání estetického objektu 9
2.3  ESTETICKÉ KATEGORIE 10
2.4  HLEDÁNÍ ESTETICKÝCH HODNOT A KVALIT DÍLA 10
2.4.1  Hodnoty a kvality díla 10
2.4.2  Estetický soud a jeho objektivita, resp. subjektivita 11
2.5  VKUS 12
2.6  POVAHA POSTOJE KE KARTOGRAFICKÉ TVORBĚ (PRAKTICKÉ NEBO ESTETICKÉ) 13
3  VÝVOJ ESTETIKY V KARTOGRAFICKÉ TVORBĚ 15
3.1  VÝVOJ ÚLOHY ESTETIKY V KARTOGRAFII 15
3.2  HISTORIE KARTOGRAFIE JAKO OBRAZ ESTETICKÝCH HODNOT KARTOGRAFICKÉ TVORBY 16
3.2.1  Mapy světa a staré glóby 16
3.2.2  Další estetické hodnoty v pojmech z historie kartografie 18
3.3  ODKAZ HISTORIE, SBĚRATELSTVÍ 25
4  ESTETICKÉ HODNOTY KARTOGRAFICKÉ TVORBY 26
4.1  ESTETICKÁ KRITIKA ANEB CO HODNOTIT 26
4.1.1  Forma mapy 26
4.1.2  Obsah mapy a metody jeho znázorňování 31
4.1.3  Čitelnost a přehlednost obsahu mapy 32
4.1.4  Estetická specifika jednotlivých druhů objektů v obsahu mapy 34
4.2  BARVA JAKO KLÍČOVÝ PRVEK ESTETICKÉHO SOUDU O KARTOGRAFICKÉM DÍLE 36
4.2.1  Vnímání barev 36
4.2.2  Klasifikace barev a charakteristiky barvy 38
4.2.3  Kontrast barev 39
4.2.4  Funkce barvy při tvorbě prostoru, stínování 40
4.2.5  Barvy v kartografické tvorbě 41
4.3  OPTICKÉ ILUZE 43
4.4  VKUS KARTOGRAFA 44
5  ESTETICKÉ HODNOCENÍ PŘÍKLADŮ KARTOGRAFICKÉ TVORBY 47
5.1  TOPOGRAFICKÉ, OBECNĚ GEOGRAFICKÉ, TURISTICKÉ MAPY A AUTOMAPY 47
5.2  PLÁNY MĚST A DALŠÍCH OBJEKTŮ 54
5.3  MAPY V DENNÍM TISKU 57
5.4  TEMATICKÉ MAPY 60
5.5  PERSPEKTIVNÍ MAPY 63
6  ZÁVĚR 69
   SEZNAM LITERATURY A DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ 71
   PŘÍLOHA 72