Hodnocení současných českých školních atlasů světa z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti

Journal / Conference: 17. Kartografická konferencia Súčasné trendy v kartografii (poster, ISBN 978-80-89060-11-5)
Authors: Jan D. Bláha
Year: 2007
Number:
Category of Publication: Contribution in Conference Proceedings
Pages, web: s. 24-30
Keywords: školní atlasy světa, hodnocení kartografických děl, estetika v kartografii, uživatelská vstřícnost
RIV:
Link to full version:
Abstract: V roce 2004 dvě známá česká kartografická nakladatelství (Kartografie Praha, a. s. a SHOCart, spol. s r.o.) vydala Školní atlas světa. Po představení autorů příspěvek s pomocí systému hodnoticích kritérií analyzuje a hodnotí tyto dva atlasy z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. Vzhledem ke svému charakteru je hodnocení podpořeno průzkumem mezi uživateli (žáky ZŠ a SŠ).
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications