20th Conference GIS ESRI in the Czech Republic - Prague 2011

Journal / Conference: Information of Czech Geographic Society
Authors: Jan D. Bláha
Year: 2012
Number: 1
Category of Publication: Article in Journal
Pages, web: s. 53–54
Keywords: conference, GIS, report from the action
RIV:
Link to full version: http://geography.cz/informace-cgs/wp-content/uploads/2012/03/icgs012012_konference.pdf
Abstract: V Kongresové centru v Praze proběhla ve dnech 9.–10. 11. 2011 za účasti 850 registrovaných účastníků již po dvacáté konference uživatelů produktů firmy ESRI. Zpráva podává informaci z akce a vybírá především zajímavé příspěvky z konference.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications