Jan Daniel Bláha Vás vítá na svých www stránkách


Odborné články: Článek, v němž se s kolegy zaměřujeme na hledání koncepce rozboru obsahu učebnic geografie pomocí pojmových schémat, vyšel v časopise European Journal of Geography (07.07.2022)   Odborné články: Dlouho očekávaný článek, který vznikl ve spolupráci s kolegou P. Trahorschem, vyšel v uznávaném britském časopise Journal of Geography (Q2). Věnujeme se v něm tomu, jak ovlivňuje kvalita vizuálií v učebnicích tvorbu dětských miskoncepcí (30.06.2022)  
         
Odborné články: Vyšel společný článek s Alešem Nováčkem o vymezování střední Evropy prostřednictvím mentálních map pro časopis Geografické rozhledy. (03.06.2021)  

Ostatní publikace: V závěru roku se urodily ještě dvě publikace, na jejichž vzniku jsem se podílel. Jedna z nich je věnována vlivu moderních technologií na současnou společnost [1], ta druhá se naopak vrací zpět a je věnována českým dějinám 20. století [2]. Přeji příjemné počtení. (18.12.2019)