Jan Daniel Bláha Vás vítá na svých www stránkách


Publikace: Pozdně-podzimní sklizeň v podobě publikací byla relativně bohatá. Kromě článků v časopisech ArcRevue (nevhodně používané Křovákovo zobrazení), Geografické rozhledy (socikulturní jev kula, společně s kolegou Martinem Soukupem), Culturologia (unifikace mapových stylů), Kartografické listy (pojetí kartografie J. S. Keatese) vyšla i kniha Jana Eichlera, pro niž jsem tvořil mapy (Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 20. století). (20.12.2014)   Výuka: V letním semestru 2014/2015 bude v rámci volitelného předmětu Interdisciplinární aspekty kartografické tvorby program zaměřen na hodnocení kartografických děl. (30.12.2014)
     
Publikace: Zvláštní pozornost zaslouží článek o nevhodném používání Křovákova zobrazení (15 Mb), které má negativní vliv na čtenáře map. Článek vyšel v časopise ArcRevue, který je určen pro uživatele SW ArcGIS od firmy Esri. (20.12.2014)   Kartografie/kulturní styly map: V rámci rozhlasového pořadu ČRo Vltava Páteční večer byl v pátek dne 20. 6. odvysílán pořad Jak to vidí děti z Papuy, který s redaktorkou Marií Polákovou připravil kolega Martin Soukup a do něhož jsem dostal možnost pár slovy přispět. (25.06.2014)