Publikace

Nahoru Článek v periodiku

Detail

Analýza výzkumů vizuálií v učebnicích na příkladu učebnic s geografickým obsahem / Článek v periodiku / Pedagogická orientace / Petr Trahorsch, Jan D. Bláha, Tomáš Janko / 1 / 2018 / 111–134

Detail

Vizuálie v geografickém vzdělávání: přehledová studie / Článek v periodiku / Scientia in educatione / Tomáš Janko, Petr Knecht, Silvie R. Kučerová, Jan D. Bláha / 2 / 2018 / 1–18

Detail

Jižní oceán v mentálních mapách žáků / Článek v periodiku / Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004) / Jan D. Bláha, Petr Meyer / 3 / 2016 / s. 14–16

Detail

How Central Europe is Perceived and Delimited / Článek v periodiku / Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft / Jan D. Bláha, Aleš Nováček / 158 / 2016 / s. 193–214

Nahoru Příspěvek ve sborníku konference

Detail

Improving Visuals in Geography Textbooks – A Design-Based Research Study / Příspěvek ve sborníku konference / Commission on Geographical Education International Conference (Québec, 3.–5.8. 2018) / Petr Knecht, Jan D. Bláha / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Analysis and Assessment of Visuals in Textbooks with a Geographical Content / Příspěvek ve sborníku konference / IGU Regional Conference and Annual Meeting of the CAG (Québec, 6.–10. 8. 2018) / Jan D. Bláha, Petr Knecht, Petr Trahorsch / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Pupilʼs difficulties in performing problem-based learning tasks in geography: Results of the qualitative analysis / Příspěvek ve sborníku konference / 25th Central European Conference on Useful Geography: Transfer from Research to Practice (Brno, 12.–13. 10. 2017) / Tomáš Janko, Petr Knecht, Silvie R. Kučerová, Jan D. Bláha / / 2018 / 23–29

Detail

Zkvalitňování vizuálií v učebnicích zeměpisu – studie konstrukčního výzkumu / Příspěvek ve sborníku konference / XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu (Zlín, 12.–14. 9. 2018) / Jan D. Bláha, Silvie R. Kučerová, Karolína Pešková, Petr Knecht / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Zkvalitňování vizuálií v učebnicích zeměpisu: aplikace konstrukčního výzkumu / Příspěvek ve sborníku konference / 24. sjezd České geografické společnosti (Geografie na v zostupe), Bratislava, 4.–6. 9. 2018 / Petr Knecht, Jan D. Bláha, Silvie R. Kučerová, Karolína Pešková / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Komparativní analýza vizuálií v učebnicích vlastivědy a zeměpisu / Příspěvek ve sborníku konference / 24. sjezd České geografické společnosti (Geografie na v zostupe), Bratislava, 4.–6. 9. 2018 / Petr Trahorsch, Jan D. Bláha / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Usability of visual educational media on the example of economic maps in school atlases / Příspěvek ve sborníku konference / 28th International Cartographic Conference (Washington DC, 2.-7. 7. 2017) / Jan D. Bláha, Petr Trahorsch, Silvie R. Kučerová / / 2017 / pouze abstrakt / only abstract