GA UK (2009-2011) >> Publikace

V rámci projektu "Mentální mapy: předmět a prostředek hodnocení" vznikne celá řada publikací (jak článků v odborných periodicích, tak příspěvků ve sbornících z kartografických konferencí).

Publikace budou seřazeny následovně: nejdříve články v periodicích, dále příspěvky ve sbornících z konferencí atd. Výše budou uvedeny novější publikace

Informace o publikaci budou uvedeny v pořadí:

1. název publikace / název časopisu, konference...
2. rok publikování (u časopisu číslo)
3. druh publikace (viz výše uvedené)
4. stránky v periodiku, sborníku
5. abstrakt / klíčová slova
6. u některých možnost stažení plného textu (ve formátu PDF)

Kapitola v monografii Nahoru

Detail

Geographical Names Frequency Map as a Tool for the Assessment of Territorial Representations in Geography Textbooks / Kapitola v monografii / Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Bildungsmedienforschung / S. R. Kučerová, K. Novotná, J. Hátle, J. D. Bláha / / 2014 / pp. 264–275

Detail

Various Ways of Assessment of Cartographic Works / Kapitola v monografii / Cartography in Central and Eastern Europe / Editors: Georg Gartner, Felix Ortag / / 2010 / pp. 211-229

Článek v periodiku Nahoru

Detail

Mentální mapy žáků: lokální identita a hodnocení místního regionu / Článek v periodiku / Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004) / Jan D. Bláha, Jan Jaroš / 1 / 2016 / s. 8-9; s. 1-4

Detail

Geneze kulturní diverzity a kulturní unifikace mapových stylů / Článek v periodiku / Culturologia, The Journal of Culture / Jan D. Bláha / 2 / 2014 / s. 57–60

Detail

Vliv používání Křovákova zobrazení v GIS na české uživatele / Článek v periodiku / ArcRevue / Jan D. Bláha / 4 / 2014 / s. 10–12

Detail

Hodnocení mentálních map v GIS / Článek v periodiku / Informace ČGS (ISSN 1213-1075) / Martina Kynčlová-Tihonová, Jan D. Bláha / 1 / 2013 / s. 1–15

Detail

Mentální mapa Česka v podání českých žáků základních a středních škol / Článek v periodiku / Geografie (ISSN 1212-0014) / Jan D. Bláha, Tereza Pastuchová Nováková / 1 / 2013 / s. 59–76

Detail

Využití mentálních map uživatelů při hodnocení turistických map / Článek v periodiku / Geodetický a kartografický obzor (Praha, ISSN 0016-7096) / Kateřina Novotná, Jan D. Bláha / 4 / 2012 / s. 87–92+přílohy

Detail

Kartografické listy ve vesnici Yawan na Papui-Nové Guineji / Článek v periodiku / Kartografické listy / Jan D. Bláha / 1 / 2012 / 71

Detail

Mentální mapy obyvatel vesnice Yawan v interdisciplinární perspektivě / Článek v periodiku / Kartografické listy / Jan D. Bláha, Martin Soukup, Michaela Balcerová / 19 / 2011 / s. 5-19

Detail

Hodnocení kartografických děl mentálními mapami / Článek v periodiku / Kartografické listy / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / 18 / 2010 / s. 21–28

Detail

Hodnocení kartografických děl: analýza mentálních map orientačních běžců / Článek v periodiku / Geografie - Sborník ČGS (ISSN 1212-0014) / Martina Kynčlová, Tomáš Hudeček, Jan D. Bláha / 2 / 2009 / s. 105-116

Příspěvek ve sborníku konference Nahoru

Detail

Social perception of flood risk in maps – emotions or reality? / Příspěvek ve sborníku konference / 28th ICC, workshop Maps and Emotions (Washington DC, 1.-2. 7. 2017) / Jan D. Bláha / / 2017 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The perception and delimitation of Central Europe in the mental maps of individuals from selected European countries / Příspěvek ve sborníku konference / Central European Conference of Historical Geographers (08-09/2016) / Jan D. Bláha, Aleš Nováček / / 2016 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The geographical regionalization using mental maps of individuals from selected European countries: example from Central Europe / Příspěvek ve sborníku konference / 27th ICC - Maps Connecting the World (Rio de Janeiro, 24.-28. 8. 2015) / Jan D. Bláha, Jaroslav Pauš / / 2015 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Geneze kulturní diverzity a kulturní unifikace mapových stylů na příkladu mentálních map jedinců vybraných kultur / Příspěvek ve sborníku konference / 23. sjezd ČGS Praha (25.-28. 8. 2014) / Jan D. Bláha / / 2014 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Cultural Aspects of Cartographic Creation: Use of Mental Maps in Cross-cultural Research / Příspěvek ve sborníku konference / 26th ICC Dresden (25.-30. srpna 2013) / Jan D. Bláha / / 2013 / s. 1–15

Detail

Vliv používání Křovákova zobrazení v GIS na české uživatele / Příspěvek ve sborníku konference / Konference GIS Esri v ČR (13.-14.listopadu 2013) / Jan D. Bláha / / 2013 / pouze abstrakt

Detail

Cartographic Research of Mental Maps at Charles University in Prague / Příspěvek ve sborníku konference / 25. mezinárodní kartografická konference v Paříži / Jan Hátle, Tomáš Hudeček, Martina Kynčlová, Kateřina Novotná, Tereza Pastuchová-Nováková, Michaela Šákrová / / 2011 / http://www.icc2011.fr/

Detail

Mezikulturní výzkum využití mentálních map a vazba na mapovou stylistiku / Příspěvek ve sborníku konference / Aktivity v kartografii 2010 / Jan D. Bláha / / 2010 / s. 14-24

Detail

Kartografické metody hodnocení mentálních map / Příspěvek ve sborníku konference / Kognice 2009 (Hradec Králové) / Martina Kynčlová, Tomáš Hudeček, Jan D. Bláha / / 2009 / s.146-159; http://fim.uhk.cz/cogn/?Module=pages&Page=page&IdDir=62&TPage=konference-2009

Detail

Mentální mapy jako pomůcka k hodnocení kartografických děl / Příspěvek ve sborníku konference / 18. kartografická konference Quo vadis, kartografie? (ústní příspěvek) / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / / 2009 / 1-