Estetika >> Publikace

Především v rámci projektu "Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie" vznikla celá řada publikací (jak článků v odborných periodicích, tak příspěvků ve sbornících z kartografických konferencí).

Publikace jsou seřazeny od článků v periodicích přes příspěvky ve sbornících z konferencí až po výstavy kreativních map studentů. Výše jsou uvedeny novější publikace.

Informace o publikaci jsou uvedeny v pořadí:

1. název publikace / název časopisu, konference...
2. rok publikování (u časopisu číslo)
3. druh publikace (viz výše uvedené)
4. stránky v periodiku, sborníku
5. abstrakt / klíčová slova
6. u některých možnost stažení plného textu (ve formátu PDF)

Kapitola v monografii Nahoru

Detail

Aesthetic Aspects of Early Maps / Kapitola v monografii / Advances in Cartography and GIScience. Vol.1, Selection from ICC 2011, Paris / Editor: Anne Ruas / / 2011 / pp. 53-71

Článek v periodiku Nahoru

Detail

Colour Contrast in Cartographic Works Using the Principles of Johannes Itten / Článek v periodiku / The Cartographic Journal / Jan D. Bláha, Zbyněk Štěrba / 3 / 2014 / pp. 203–213

Detail

Rozumíme mapám? Pojetí kartografie skotského kartografa J. S. Keatese a jeho využitelnost v kartografické tvorbě / Článek v periodiku / Kartografické listy / Jan D. Bláha / 2 / 2014 / s. 72–80

Detail

Kriteriální a verbální hodnocení turistických map z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Článek v periodiku / Geodetický a kartografický obzor (Praha, ISSN 0016-7096) / Jan D. Bláha, Lucie Hrstková / 5 / 2008 / s. 92-97

Detail

Možnosti kreativity kartografa v současné kartografické tvorbě / Článek v periodiku / Kartografické listy (Bratislava, ISSN 1336-5274) / Jan D. Bláha / 15 / 2007 / s. 13-24

Detail

Paradox inovace v kartografii z pohledu estetiky / Článek v periodiku / Kartografické listy (Bratislava, ISSN 1336-5274) / Jan D. Bláha / 14 / 2006 / s. 5-15

Detail

Návrh postupu hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Článek v periodiku / Geodetický a kartografický obzor (Praha, ISSN 0016-7096) / Jan D. Bláha / 5 / 2006 / s. 92-97

Detail

Hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Článek v periodiku / Kartografické listy (Bratislava, ISSN 1336-5274) / Jan D. Bláha / 13 / 2005 / s. 14-24

Příspěvek ve sborníku konference Nahoru

Detail

The Influence of Colour on the Perception of Cartographic Visualizations / Příspěvek ve sborníku konference / AIC2015 TOKYO / Zbyněk Šterba, Jan D. Bláha / / 2015 / s. 533–538

Detail

Creativity in cartography – practical examples of map design in the publication entitled Prehistory of the genus Homo / Příspěvek ve sborníku konference / 27th ICC - Maps Connecting the World (Rio de Janeiro, 24.-28. 8. 2015) / Jan D. Bláha / / 2015 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Rozumíme mapám? Pojetí kartografie skotského kartografa J. S. Keatese / Příspěvek ve sborníku konference / 20. kartografická konference (Plzeň 5.-6. 9. 2013) / Jan D. Bláha / / 2013 / pouze abstrakt

Detail

Students’ thematic maps as a result of creativity in cartography / Příspěvek ve sborníku konference / ICA Symposium on Cartography for CEE 2009 (poster and display) / et al. / / 2009 / http://cartography.tuwien.ac.at/cee2009/

Detail

Various ways of assessment of cartographic works / Příspěvek ve sborníku konference / ICA Symposium on Cartography for CEE 2009 (oral presentation) / Jan D. Bláha / / 2009 / http://cartography.tuwien.ac.at/cee2009/

Detail

Estetické aspekty starých map aneb inspirace poznámkami profesora Karla Kuchaře / Příspěvek ve sborníku konference / Historické mapy (Bratislava - září 2009) / Jan D. Bláha / / 2009 / s. 25-33

Detail

Creativity in current cartography / Příspěvek ve sborníku konference / Cartography and art : art and cartography : ICA symposium (Vienna, Jan. 2008, poster) / Jan D. Bláha / / 2008 / http://cartography.tuwien.ac.at/artandcartography

Detail

Hodnocení současných českých autoatlasů v rámci terénního šetření mezi uživateli / Příspěvek ve sborníku konference / Geografické dny Liberec : výroční konference ČGS (srpen 2008) (ISBN 978-80-7372-367-5) / et al. / / 2008 / s. 81

Detail

Znázorňování skal v digitální kartografii / Příspěvek ve sborníku konference / Geografické dny Liberec : výroční konference ČGS (srpen 2008) (ISBN 978-80-7372-443-6) / Jakub Lysák, Jan D. Bláha / / 2008 / s. 176-182

Detail

Vyjadřování výškových bodů a kót na mapách české i světové produkce / Příspěvek ve sborníku konference / Sympozium GIS Ostrava 2007 / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / / 2007 / s.

Detail

Hodnocení současných českých školních atlasů světa z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Příspěvek ve sborníku konference / 17. Kartografická konferencia Súčasné trendy v kartografii (poster, ISBN 978-80-89060-11-5) / Jan D. Bláha / / 2007 / s. 24-30

Detail

Barva jako nosič kartografické informace / Příspěvek ve sborníku konference / 21. sjezd ČGS v Českých Budějovicích / Jan D. Bláha / / 2006 / s. 144

Detail

Vybrané metody kvantifikace a objektivizace hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Příspěvek ve sborníku konference / Aktivity v kartografii 2006 (Bratislava, ISSN 1336-5339) / Jan D. Bláha / / 2006 / s. 35-47

Výstava Nahoru

Detail

Podoby současné kartografie : z tvorby studentů geografie a kartografie / Výstava / Ikaros [online], ISSN 1212-5075 / Jan D. Bláha, Eva Novotná / 5 / 2008 / http://www.ikaros.cz/node/ 4732