Výzkum >> Ostatní publikace

V této části jsou k dispozici odborné publikace, které byly v průběhu odborné činnosti otištěny v různých sbornících z konferencí, případně byly publikovány jinou fomou.

Publikace jsou seřazeny od výukových či učebních textů, přes příspěvky ve sbornících z konferencí, výstavy až po popularizované články a recenze. Výše jsou uvedeny novější publikace.

Informace o publikaci jsou uvedeny v pořadí:

1. název publikace / název konference...
2. seznam autorů publikace
3. rok publikování
4. druh publikace (viz výše uvedené)
5. stránky ve sborníku, monografii apod.
6. abstrakt / klíčová slova
7. u některých možnost stažení plného textu (ve formátu PDF)

Další texty jsou k dispozici v rámci mého profilu na ResearchGate

Nahoru Monografie

Detail

Makroregiony světa. Nová regionální geografie / Monografie / / Jiří Anděl, Ivan Bičík, Jan D. Bláha / / 2019 / 326 s.

Detail

Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe / Monografie / / P. Raška, P. Dostál, T. Siwek, T. Aubrechtová, J. D. Bláha, L. Jelen, M. Kopáček, L. Slavíková, M. Stehlíková / / 2018 / 244 s.

Detail

Vybrané okruhy z geografické kartografie / Monografie / / Jan D. Bláha / / 2017 / 160 s.

Detail

Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst / Monografie / / Lenka Křížová, Jiří Martínek et al. / / 2017 / 226 s.

Detail

Conditions of Fieldwork / Monografie / / M. Soukup, J.D. Bláha, M. Konopíková, L. Moulis, P. Onderka, L. Škrabáková / / 2016 / 112 s.

Nahoru Kapitola v monografii

Detail

Geographical Names Frequency Map as a Tool for the Assessment of Territorial Representations in Geography Textbooks / Kapitola v monografii / Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Bildungsmedienforschung / S. R. Kučerová, K. Novotná, J. Hátle, J. D. Bláha / / 2014 / pp. 264–275

Detail

Adaptace rurální populace na změny v územní struktuře základního školství / Kapitola v monografii / Adaptabilita a resilience: studie k integrujícím přístupům v geografickém výzkumu / Silvie R. Kučerová / / 2014 / s. 103–128

Detail

Case Study Areas; 6 kapitol / Kapitola v monografii / Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World: Vol. VII / Bičík, I., Himiyama Y., Feranec, J., Štych, P. / / 2012 / pp. 13–48

Detail

Aesthetic Aspects of Early Maps / Kapitola v monografii / Advances in Cartography and GIScience. Vol.1, Selection from ICC 2011, Paris / Editor: Anne Ruas / / 2011 / pp. 53-71

Detail

Barvy / Kapitola v monografii / Metody tematické kartografie - vizualizace prostorových jevů / Vít Voženílek, Jaromír Kaňok a kol. / / 2011 / s. 76-93

Detail

Various Ways of Assessment of Cartographic Works / Kapitola v monografii / Cartography in Central and Eastern Europe / Editors: Georg Gartner, Felix Ortag / / 2010 / pp. 211-229

Nahoru Skripta – učební text

Detail

Testy 18. ročníku Zeměpisné olympiády 2015/2016 / Skripta – učební text / / J. Bartoš, J.D. Bláha, V. Dumbrovská-Marianovská, J. Hátle, L. Hellebrandová, J. Jelen, S.R. Kučerová, M. Lepič, M. Šobr, L. Vejrostová / / 2017 / viii+318 s.

Detail

Testy 16. ročníku Zeměpisné olympiády 2013/2014 / Skripta – učební text / / Jan D. Bláha, Jan Hátle, Libor Jelen, Jan Kabrda, Silvie R. Kučerová, Miroslav Šobr / / 2016 / vii+289 s.

Detail

Podoba a struktura kvalifikačních prací na katedře [geografie] / Skripta – učební text / / Jan D. Bláha, Silvie R. Kučerová, Zuzana Pavlasová (napsáno pod jménem Jana Poláčková) / / 2013 / 61 s., přílohy, CD, průsvitky

Detail

Geografická kartografie / Skripta – učební text / / Jan D. Bláha / / 2013 / 74 s. + 28 s. příloh

Detail

Geografické informační systémy I / Skripta – učební text / / Jan D. Bláha / / 2013 / 42 s. + 6 s. příloh

Detail

Geografické informační systémy II / Skripta – učební text / / Jan D. Bláha, Martin Dolejš / / 2013 / 51 s.

Detail

Geoinformační systémy z pohledu kartografie / Skripta – učební text / In: Vybrané funkce geoinformačních systémů (CITT Praha) / P. Štych et al. / / 2008 / s. 135-165

Detail

Podoba a struktura kvalifikačních prací na katedře / Skripta – učební text / Jan D. Bláha (napsáno pod jménem Jana Poláčková) / / 2008 / 53 s. a průsvitky

Nahoru Příspěvek ve sborníku konference

Detail

Improving Visuals in Geography Textbooks – A Design-Based Research Study / Příspěvek ve sborníku konference / Commission on Geographical Education International Conference (Québec, 3.–5.8. 2018) / Petr Knecht, Jan D. Bláha / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Analysis and Assessment of Visuals in Textbooks with a Geographical Content / Příspěvek ve sborníku konference / IGU Regional Conference and Annual Meeting of the CAG (Québec, 6.–10. 8. 2018) / Jan D. Bláha, Petr Knecht, Petr Trahorsch / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Pupilʼs difficulties in performing problem-based learning tasks in geography: Results of the qualitative analysis / Příspěvek ve sborníku konference / 25th Central European Conference on Useful Geography: Transfer from Research to Practice (Brno, 12.–13. 10. 2017) / Tomáš Janko, Petr Knecht, Silvie R. Kučerová, Jan D. Bláha / / 2018 / 23–29

Detail

Zkvalitňování vizuálií v učebnicích zeměpisu – studie konstrukčního výzkumu / Příspěvek ve sborníku konference / XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu (Zlín, 12.–14. 9. 2018) / Jan D. Bláha, Silvie R. Kučerová, Karolína Pešková, Petr Knecht / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Zkvalitňování vizuálií v učebnicích zeměpisu: aplikace konstrukčního výzkumu / Příspěvek ve sborníku konference / 24. sjezd České geografické společnosti (Geografie na v zostupe), Bratislava, 4.–6. 9. 2018 / Petr Knecht, Jan D. Bláha, Silvie R. Kučerová, Karolína Pešková / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Komparativní analýza vizuálií v učebnicích vlastivědy a zeměpisu / Příspěvek ve sborníku konference / 24. sjezd České geografické společnosti (Geografie na v zostupe), Bratislava, 4.–6. 9. 2018 / Petr Trahorsch, Jan D. Bláha / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The Ethnohistory of Community Nungon, Papua New Guinea: Their Narrative of Past Events / Příspěvek ve sborníku konference / 2018 AAA Annual Meeting / Martin Soukup, Jan D. Bláha / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Mapping emotions of natives in Yawan village in Saruwaged Range (Papua New Guinea) / Příspěvek ve sborníku konference / 2018 AAA Annual Meeting / Jan D. Bláha, Martin Soukup / / 2018 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Social perception of flood risk in maps – emotions or reality? / Příspěvek ve sborníku konference / 28th ICC, workshop Maps and Emotions (Washington DC, 1.-2. 7. 2017) / Jan D. Bláha / / 2017 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Usability of visual educational media on the example of economic maps in school atlases / Příspěvek ve sborníku konference / 28th International Cartographic Conference (Washington DC, 2.-7. 7. 2017) / Jan D. Bláha, Petr Trahorsch, Silvie R. Kučerová / / 2017 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Czech Historical Atlas (1918–2018) as an Example of Interdisciplinary Project / Příspěvek ve sborníku konference / 28th International Cartographic Conference (Washington DC, 2.-7. 7. 2017) / Pavel Seemann, Jan D. Bláha, Jiří Cajthaml, Tomáš Janata / / 2017 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Projekt Český historický atlas: rešerše a analýza dějepisných atlasů jako součást přípravy kartografického díla / pouze abstrakt / Příspěvek ve sborníku konference / Historické mapy 2017 / Jan D. Bláha, Jitka Močičková / / 2017 / https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/historicke-mapy-2017.html

Detail

Rešeršně-analytická část přípravy kartografického díla: příkladová studie analýzy vybraných atlasů pro tvorbu ČHA / Příspěvek ve sborníku konference / Aktivity v kartografii a kartografická konferencia 2016 / Jan D. Bláha, Pavel Seemann / / 2016 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The perception and delimitation of Central Europe in the mental maps of individuals from selected European countries / Příspěvek ve sborníku konference / Central European Conference of Historical Geographers (08-09/2016) / Jan D. Bláha, Aleš Nováček / / 2016 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The Influence of Colour on the Perception of Cartographic Visualizations / Příspěvek ve sborníku konference / AIC2015 TOKYO / Zbyněk Šterba, Jan D. Bláha / / 2015 / s. 533–538

Detail

The geographical regionalization using mental maps of individuals from selected European countries: example from Central Europe / Příspěvek ve sborníku konference / 27th ICC - Maps Connecting the World (Rio de Janeiro, 24.-28. 8. 2015) / Jan D. Bláha, Jaroslav Pauš / / 2015 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Creativity in cartography – practical examples of map design in the publication entitled Prehistory of the genus Homo / Příspěvek ve sborníku konference / 27th ICC - Maps Connecting the World (Rio de Janeiro, 24.-28. 8. 2015) / Jan D. Bláha / / 2015 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Uplatnění GIS v kulturně-antropologickém výzkumu: lokalita Yawan (PNG) / Příspěvek ve sborníku konference / 24. konference GIS Esri v Česku / Jan D. Bláha, Martin Soukup / / 2015 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

The Use of Methods of Cartography and GIS Tools in Cultural Anthropology Research: Pilot Study in Localities Yawan and Toweth (Papua New Guinea) / Příspěvek ve sborníku konference / EuroCarto / Jan D. Bláha, Martin Soukup / / 2015 / s. 331–332 (rozšířený abstrakt)

Detail

Jak si Buttula dává Ovesnou kaši / Příspěvek ve sborníku konference / Od Karlova mostu ke Gottwaldovu / Jan D. Bláha, Josef Dostál / / 2015 / pouze abstrakt

Detail

Geneze kulturní diverzity a kulturní unifikace mapových stylů na příkladu mentálních map jedinců vybraných kultur / Příspěvek ve sborníku konference / 23. sjezd ČGS Praha (25.-28. 8. 2014) / Jan D. Bláha / / 2014 / pouze abstrakt / only abstract

Detail

Cultural Aspects of Cartographic Creation: Use of Mental Maps in Cross-cultural Research / Příspěvek ve sborníku konference / 26th ICC Dresden (25.-30. srpna 2013) / Jan D. Bláha / / 2013 / s. 1–15

Detail

Rozumíme mapám? Pojetí kartografie skotského kartografa J. S. Keatese / Příspěvek ve sborníku konference / 20. kartografická konference (Plzeň 5.-6. 9. 2013) / Jan D. Bláha / / 2013 / pouze abstrakt

Detail

Vliv používání Křovákova zobrazení v GIS na české uživatele / Příspěvek ve sborníku konference / Konference GIS Esri v ČR (13.-14.listopadu 2013) / Jan D. Bláha / / 2013 / pouze abstrakt

Detail

Manifestations of Culture in Early Maps (pouze abstrakt) / Příspěvek ve sborníku konference / XV. International Conference of Historical Geographers / Jan D. Bláha / / 2012 /

Detail

Cartographic Research of Mental Maps at Charles University in Prague / Příspěvek ve sborníku konference / 25. mezinárodní kartografická konference v Paříži / Jan Hátle, Tomáš Hudeček, Martina Kynčlová, Kateřina Novotná, Tereza Pastuchová-Nováková, Michaela Šákrová / / 2011 / http://www.icc2011.fr/

Detail

Mezikulturní výzkum využití mentálních map a vazba na mapovou stylistiku / Příspěvek ve sborníku konference / Aktivity v kartografii 2010 / Jan D. Bláha / / 2010 / s. 14-24

Detail

Students’ thematic maps as a result of creativity in cartography / Příspěvek ve sborníku konference / ICA Symposium on Cartography for CEE 2009 (poster and display) / et al. / / 2009 / http://cartography.tuwien.ac.at/cee2009/

Detail

Various ways of assessment of cartographic works / Příspěvek ve sborníku konference / ICA Symposium on Cartography for CEE 2009 (oral presentation) / Jan D. Bláha / / 2009 / http://cartography.tuwien.ac.at/cee2009/

Detail

Kartografické metody hodnocení mentálních map / Příspěvek ve sborníku konference / Kognice 2009 (Hradec Králové) / Martina Kynčlová, Tomáš Hudeček, Jan D. Bláha / / 2009 / s.146-159; http://fim.uhk.cz/cogn/?Module=pages&Page=page&IdDir=62&TPage=konference-2009

Detail

Estetické aspekty starých map aneb inspirace poznámkami profesora Karla Kuchaře / Příspěvek ve sborníku konference / Historické mapy (Bratislava - září 2009) / Jan D. Bláha / / 2009 / s. 25-33

Detail

Mentální mapy jako pomůcka k hodnocení kartografických děl / Příspěvek ve sborníku konference / 18. kartografická konference Quo vadis, kartografie? (ústní příspěvek) / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / / 2009 / 1-

Detail

Creativity in current cartography / Příspěvek ve sborníku konference / Cartography and art : art and cartography : ICA symposium (Vienna, Jan. 2008, poster) / Jan D. Bláha / / 2008 / http://cartography.tuwien.ac.at/artandcartography

Detail

Hodnocení současných českých autoatlasů v rámci terénního šetření mezi uživateli / Příspěvek ve sborníku konference / Geografické dny Liberec : výroční konference ČGS (srpen 2008) (ISBN 978-80-7372-367-5) / et al. / / 2008 / s. 81

Detail

Znázorňování skal v digitální kartografii / Příspěvek ve sborníku konference / Geografické dny Liberec : výroční konference ČGS (srpen 2008) (ISBN 978-80-7372-443-6) / Jakub Lysák, Jan D. Bláha / / 2008 / s. 176-182

Detail

Plány hřbitovů : Současný stav a možnosti uplatnění GIS / Příspěvek ve sborníku konference / Konference ESRI 2008 / Lukáš Vít, Jan D. Bláha / / 2008 /

Detail

Vyjadřování výškových bodů a kót na mapách české i světové produkce / Příspěvek ve sborníku konference / Sympozium GIS Ostrava 2007 / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / / 2007 / s.

Detail

Hodnocení současných českých školních atlasů světa z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Příspěvek ve sborníku konference / 17. Kartografická konferencia Súčasné trendy v kartografii (poster, ISBN 978-80-89060-11-5) / Jan D. Bláha / / 2007 / s. 24-30

Detail

Barva jako nosič kartografické informace / Příspěvek ve sborníku konference / 21. sjezd ČGS v Českých Budějovicích / Jan D. Bláha / / 2006 / s. 144

Detail

Vybrané metody kvantifikace a objektivizace hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Příspěvek ve sborníku konference / Aktivity v kartografii 2006 (Bratislava, ISSN 1336-5339) / Jan D. Bláha / / 2006 / s. 35-47

Nahoru Výstava

Detail

Orbis Pictus (výstava české a zahraniční školní atlasové tvorby) / Výstava / Týden geografie 2012 / Jan D. Bláha, Milan Dočekal, Ivan Farský / / 2012 /

Detail

Podoby současné kartografie : z tvorby studentů geografie a kartografie / Výstava / Ikaros [online], ISSN 1212-5075 / Jan D. Bláha, Eva Novotná / 5 / 2008 / http://www.ikaros.cz/node/ 4732

Nahoru Popularizovaný článek

Detail

O měřítku na mapách / Popularizovaný článek / Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004) / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / 4 / 2008 / s. 10-11

Detail

Jak se zachycuje prostor a realita v mapě / Popularizovaný článek / Roverský kmen (Praha, ISSN 1213-0664) / Jan D. Bláha / 2 / 2007 / s. 30-31

Detail

O legendě (nejen) tematických map / Popularizovaný článek / Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004) / Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček / 2 / 2007 / s. 10-11

Nahoru Recenze

Detail

Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku / Recenze / Česká pozice / Jan D. Bláha / / 2018 / http://ceskapozice.lidovky.cz

Detail

Když se popularizace vědy stává odborným diletantstvím / Recenze / Čtenář: měsíčník pro knihovny / Jan D. Bláha / 8 / 2018 / 281

Detail

E. Semotanová, J. Cajthaml a kol.: Akademický atlas českých dějin / Recenze / Informace ČGS / Jan D. Bláha, Zdeněk Kučera / 2 / 2014 / s. 36–46

Detail

Život uprostřed mnoha prostorů (REDER van Ch ed. 2012: Kartographisches Denken) / Recenze / Culturologia, The Journal of Culture / Jan D. Bláha / 1 / 2014 / s. 70

Detail

M. Ouředníček, J. Temelová, L. Pospíšilová (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky / Recenze / Informace ČGS / Jiří Anděl, Jan D. Bláha / 2 / 2012 / s. 35-38

Detail

J. Novotný a kol.: Soubor map Poznáváme svět / Recenze / Informace ČGS / Jan D. Bláha / 1 / 2011 / s. 41-44

Detail

Edice regionálních atlasů krajů České republiky / Recenze / Kartografie a geoinformatika (Praha, ISSN 1212-4419) / Jan Bláha / 2 / 2003 / s. 63-65

Detail

Eva Semotanová: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí / Recenze / Kartografie a geoinformatika (Praha, ISSN 1212-4419) / Jan Bláha, Jakub Veverka / 2 / 2003 / s. 61-63

Nahoru Mapa se speciální obsahem

Detail

Katolická poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku / Mapa se speciální obsahem / Nakladatelství P3K / Zdeněk Kučera a kol. (Jan D. Bláha, Silvie Kučerová, Martina Hupková, Daniel Reeves) / / 2012 / 22 s. + mapa formátu A2

Nahoru Mapa/mapy v publikaci

Detail

Antropologie: teorie, koncepty a osobnosti / Mapa/mapy v publikaci / 37 map / Author: Martin Soukup / / 2018 / 773 s.

Detail

Cizinci mezi Papuánci: První kontakty na Nové Guineji / Mapa/mapy v publikaci / 11 map / Author: Martin Soukup / / 2016 / 304 s.

Detail

Prehistorie rodu Homo / Mapa/mapy v publikaci / 19 lokalizačních map, 14 větších a velkých map, 6 upravených plánků / Author: Václav Soukup / / 2015 / 1150 s.

Detail

The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind / Mapa/mapy v publikaci / 1 mapa / Eds. Barbora Putová and Václav Soukup / / 2015 / 350 s.

Detail

Základy kulturní antropologie / Mapa/mapy v publikaci / 19 ilustrací, 2 mapy / Author: Martin Soukup / / 2015 / 279 s.

Detail

Antropologie a Melanésie / Mapa/mapy v publikaci / cca 60 map / Author: Martin Soukup / / 2014 / 664 s.

Detail

Náboženství v ruské kultuře / Mapa/mapy v publikaci / 4 mapy / Author: Hanuš Nykl / / 2014 / 372 s.

Detail

Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 20. století / Mapa/mapy v publikaci / 6 map / Author: Jan Eichler / / 2014 / 273 s.

Detail

Ideqqi: keramika Kabylských žen / Mapa/mapy v publikaci / Národopisná revue (ISSN 0862-8351), 1 mapa / Author: B. Půtová / 3 / 2013 / s. 159–168 (s. 159)

Detail

Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století / Mapa/mapy v publikaci / 8 map / Author: Jan Eichler / / 2013 / 230 s.

Detail

Félicien Rops - enfant terrible dekadence / Mapa/mapy v publikaci / 5 map / Author: Barbora Půtová / / 2013 / 272 s.

Detail

Exotické kouzlo kuchyně Malajsie / Mapa/mapy v publikaci / 1 mapa / Author: Jaroslav Olša / / 2013 / 144 p.

Detail

Nungon People of Uruwa: Drawings from Papua New Guinea / Mapa/mapy v publikaci / 2 mapy / Authors: J. Hubeňáková, M. Soukup / / 2012 / 163 s. (s. 13-14)

Detail

Changes of the Family Life in Uruwa Valley, Papua New Guinea / Mapa/mapy v publikaci / Anhropologia Integra (1 mapa) / Author: Martin Soukup / 2 / 2012 / s. 75–8 (s. 75)